Kişisel Bilgileriniz Güvende

KVKK

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme

Veri sorumlusu sıfatı ile sınav başvurusu yapan, sınava katılan ve belgelendirmeye hak kazanan adayların başvuru aşamasından belge yenileme aşamasına kadar olan süreçte belgelendirme işlemlerinin yürütülebilmesi adına, MYK ve 17024 Akreditasyon Yönetim Sistemi şartları gereğince ibraz etmesi yada kayıt altına alınması gereken bilgiler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda kaydedilmektedir.

Kaydedilen bu bilgiler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun öngördüğü hükümler doğrultusunda işlenmekte, kanuni yükümlülüklerin gerektirdiği süre boyunca fiziki sınav dosyalarında, dijital ortamlarda, web sunucusunda ve MYK-TÜRKAK portalı üzerinde saklanmakta, güncellenmekte ve  mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak MYK, TÜRKAK, web hizmeti sağlayıcısı gibi 3. kişilere paylaşılmaktadır.

Söz konusu bu verilerin saklanması adına evrak, sistem altyapısı ve internet sunucuları en güvenilir seviyede tutularak gerekli bütün teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. 

TKİ MEYEM olarak kişisel veri kaydı yapılan süreçler ;  başvuru, sınav ve belgelendirme süreçleridir.

Tüm süreçler boyunca kaydı yapılan veriler şunlardır;

  • Kimlik bilgileri (ad, soyad, cinsiyet, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi),
  • İletişim bilgileri (adres, ev/cep telefonu, e-posta adresi),
  • Öğrenim durumu bilgileri,
  • Daha önce herhangi bir mesleki yeterlilik belgesi edinip edinmediğine ilişkin bilgiler,
  • Adayın Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanması halinde yatırmış olduğu sınav ücretini 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında adaya geri ödeyebilmek adına IBAN bilgisi,
  • Sınav ve sonuç bilgileri,
  • Sınav kamera kayıtları,

Bu veriler adaydan online, fiziki, sözlü yada işleyiş gereği anında kayıt altına alınarak saklanır. Veriler, yasal saklama sürelerinin sona ermesi durumunda ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yok edilir, imha edilir ve/veya anonim hale getirilir.

Kişisel verileri işlenen kişiler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesi kapsamındaki yasal haklara haizdir.

UYARI

BAŞVURUNUZ ÖNCESİ AŞAĞIDAKİ DOKÜMANLARI İNCELEYİNİZ

SINAV ÜCRETLERİ

MEKANİZE KAZI OPERATÖRÜ Seviye 4 (18UY0364-4)

Toplam: 5,000 TL

T.K.İ.GEN.MÜD.–TELEKOM DÜZENLİ ÖDEME HESABI

IBAN: TR72 0001 5001 5800 7297 4009 90

Ön Değerlendirme Sınav Ücreti*

100 TL

Sınavsız Belge Yenileme Bedeli

200 TL

Sınavlı Belge Yenileme Bedeli

4,800 TL

Yeni Belge Basım Bedeli (Belgenin Kaybedilmesi Durumunda)

100 TL

Ücretlere MYK belge ücreti dahil olmayıp her yıl güncellenir.

*Söz konusu yeterlilik için sınav şartı olarak ön değerlendirme sınavı bulunmakta olup ön değerlendirme sınav ücreti teşvik kapsamına dahil değildir.