KALİTE POLİTİKASI ve TARAFSIZLIK

TKİ MEYEM KURUMSAL

TKİ MEYEM olarak yürüttüğümüz sınav ve belgelendirme faaliyetlerinde her zaman adil, etik, tarafsız, eşitlikçi, objektif ve bağımsız olarak çalışmaktayız. Personel Belgelendirme alanında tüm mevzuat, kural ve politikalara tam uyum sağlayarak güvenli, bilgili ve yetkin iş gücü istihdamını desteklemekteyiz.

01

Kalite Politikası

TKİ MEYEM olarak vizyon ve misyonumuz doğrultusunda yürüttüğümüz sınav ve belgelendirme faaliyetlerini; TÜRKAK, TS EN ISO/IEC 17024 Kalite Standardı, MYK Yetkilendirme kuralları, gerekli ulusal ve uluslararası kılavuzlar, yasal şartlar ve mevzuatlar gereğince yürütmeyi,

Personel belgelendirme sürecinin adil, etik, tarafsız ve herhangi bir çıkar ilişkisinden bağımsız olarak güvence altına alınmasını sağlayacak politika ve prosedürleri oluşturmayı ve bunların devamlılığını sağlamayı,

Personel belgelendirme sürecinde oluşabilecek riskleri ortadan kaldırmayı,

Akreditasyon kuralları çerçevesinde gizlilik, tarafsızlık, eşitlik ve bağımsızlık ilkelerine sadık kalarak ve sistemimizi sürekli iyileştirerek müşteri memnuniyeti odaklı hizmet vermeyi,

Politikalarımızdan ödün vermeden hizmet verilmesini sağlamak amacıyla, bünyemizde çalışan personelimizi gerekli eğitim faaliyetlerine dahil ederek bilgi ve beceri seviyesini arttırmayı

Taahhüt ederiz.

02

Üst Yönetimin Tarafsızlık Taahhüdü

TKİ MEYEM bünyesindeki görevlerimi yerine getirirken;

 • Personel Belgelendirme Politikasına aykırı davranışlar sergilemeyeceğimi,
 • Görevlerimi yerine getirirken tüm adaylara tarafsız, dürüst ve eşit davranacağımı,
 • Geçmişte ve/veya halen sürmekte olan herhangi bir ticarî yada diğer menfaat ilişkilerinden bağımsız olarak görevimlerimi yerine getireceğimi ve belgelendirme kuruluşu tarafından belirlenmiş tüm kurallara uyacağımı,
 • Gizlilik prensiplerine uygun hareket edeceğimi,
 • Personel belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde yürüttüğüm görevimi her türlü ticari, mali ve diğer iç ve dış baskılar ve etkilerden uzak tutacağımı,
 • TKİ MEYEM Personeline belgelendirme faaliyetlerine ilişkin herhangi bir baskı ve/veya telkinde bulunmayacağımı,
 • Personelin bağımsızlığına ve tarafsızlığına ilişkin gerekli önlemleri alacağımı ve talep edilen önlemleri hayata geçireceğimi,
 • Tarafsızlık ile ilgili tarafımca tespit edilen ve tarafıma bildirilen tüm riskleri dikkate alacağımı,
 • Gizlilik değeri olan hiçbir dokümanı kurum dışına çıkartmayacağımı, yetkili personel dışındaki üçüncü şahıslara herhangi bir bilgi, veri, sınav, sınav sonucu, analiz sonuçları, rapor vb. vermeyeceğimi,
 • Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,
 • Personel belgelendirme veya sınav sonuçları konusunda sistemin bağımsızlığına ve tarafsızlığına zarar verebilecek gelişmeleri önleyici tedbirlere uyacağımı,
 • Kişilere ait kişisel ve özel veriler ile kişilerin maddi ve manevi varlıklarına ilişkin gizli kalması gereken ve açıklanmasından rahatsızlık duyabilecekleri bilgi ve belgeleri saklı tutacağımı 

beyan ve taahhüt ederim.

UYARI

BAŞVURUNUZ ÖNCESİ AŞAĞIDAKİ DOKÜMANLARI İNCELEYİNİZ

SINAV ÜCRETLERİ

MEKANİZE KAZI OPERATÖRÜ Seviye 4 (18UY0364-4)

Toplam: 5,000 TL

T.K.İ.GEN.MÜD.–TELEKOM DÜZENLİ ÖDEME HESABI

IBAN: TR72 0001 5001 5800 7297 4009 90

Ön Değerlendirme Sınav Ücreti*

100 TL

Sınavsız Belge Yenileme Bedeli

200 TL

Sınavlı Belge Yenileme Bedeli

4,800 TL

Yeni Belge Basım Bedeli (Belgenin Kaybedilmesi Durumunda)

100 TL

Ücretlere MYK belge ücreti dahil olmayıp her yıl güncellenir.

*Söz konusu yeterlilik için sınav şartı olarak ön değerlendirme sınavı bulunmakta olup ön değerlendirme sınav ücreti teşvik kapsamına dahil değildir.