Kurumsal

Personel Belgelendirme Politikası

 • Maden sektöründe personel belgelendirmeye yönelik ihtiyaçları; yasal düzenlemeler, TS EN ISO/IEC 17024 Standardı ve Ulusal Yeterlilik Programlarının gerekliliklerine uygun bir şekilde karşılamak,
 • Belgelendirme faaliyetlerini gizlilik, dürüstlük, bağımsızlık, güvenilirlik, eşitlik, objektiflik ve tarafsızlık ilkelerine uygun bir şekilde gerçekleştirmek,
 • Belgelendirme politika ve prosedürlerini tüm başvuru sahipleri, adaylar ve belgelendirilmiş kişiler arasında adil olarak uygulamak,
 • Belgelendirme hizmetlerini, aşırı mali şartlar veya herhangi bir birlik veya gruba üye olunması gibi koşullara dayandırarak kısıtlamamak,
 • Belgelendirme faaliyetleri kapsamında yürütülen ölçme ve değerlendirme sürecinin geçerli, güvenilir, uygulanabilir, tutarlı ve adil olmasını sağlayacak bir iç doğrulama sisteminin işletilmesine dair her türlü önlemi almak
 • Belgelendirme faaliyetleri kapsamında iletilen her türlü itiraz ve şikayeti titizlikle inceleyerek tarafsız bir şekilde değerlendirilmesi için her türlü önlemi almak,
 • TKİ MEYEM bünyesinde çalışan personelin sürekli gelişimine önem vererek eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanmasını sağlamak,
 • Sürdürülebilir bir personel belgelendirme yönetim sistemi için sürekli iyileştirme faaliyetlerini Kurum kültürünün bir parçası haline getirmek,
 • Belgelendirme faaliyetleri ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek ilgili tarafları bilgilendirmek,
 • Belgelendirme faaliyetlerini; iş sağlığı ve güvenliği  ile  çevre koruma politikalarını dikkate alarak gerçekleştirmek,
 • Belgelendirme sonrası belgenin belgelendirilmiş kişiler yada personel tarafından kötüye kullanımını engellemek adına gerekli önlemleri almak

TKİ MEYEM’in personel belgelendirme politikasıdır.

SINAV ÜCRETLERİ

MEKANİZE KAZI OPERATÖRÜ Seviye 4 (18UY0364-4)

Toplam: 5,000 TL

TKİ VAKIFBANK KURUMSAL HESABI

IBAN: TR 2500 0150 0158 0072 9329 4080

Sınavsız Belge Yenileme Bedeli

300 TL

Sınavlı Belge Yenileme Bedeli

4,800 TL

Yeni Belge Basım Bedeli (Belgenin Kaybedilmesi Durumunda)

100 TL

*Ücretlere MYK belge ücreti dahil olmayıp her yıl güncellenir.