Kurumsal

Personel Belgelendirme Politikası

 • Maden sektöründe personel belgelendirmeye yönelik ihtiyaçları; yasal düzenlemeler, TS EN ISO/IEC 17024 Standardı ve Ulusal Yeterlilik Programlarının gerekliliklerine uygun bir şekilde karşılamak,
 • Belgelendirme faaliyetlerini gizlilik, dürüstlük, bağımsızlık, güvenilirlik, eşitlik, objektiflik ve tarafsızlık ilkelerine uygun bir şekilde gerçekleştirmek,
 • Belgelendirme politika ve prosedürlerini tüm başvuru sahipleri, adaylar ve belgelendirilmiş kişiler arasında adil olarak uygulamak,
 • Belgelendirme hizmetlerini, aşırı mali şartlar veya herhangi bir birlik veya gruba üye olunması gibi koşullara dayandırarak kısıtlamamak,
 • Belgelendirme faaliyetleri kapsamında yürütülen ölçme ve değerlendirme sürecinin geçerli, güvenilir, uygulanabilir, tutarlı ve adil olmasını sağlayacak bir iç doğrulama sisteminin işletilmesine dair her türlü önlemi almak
 • Belgelendirme faaliyetleri kapsamında iletilen her türlü itiraz ve şikayeti titizlikle inceleyerek tarafsız bir şekilde değerlendirilmesi için her türlü önlemi almak,
 • TKİ MEYEM bünyesinde çalışan personelin sürekli gelişimine önem vererek eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanmasını sağlamak,
 • Sürdürülebilir bir personel belgelendirme yönetim sistemi için sürekli iyileştirme faaliyetlerini Kurum kültürünün bir parçası haline getirmek,
 • Belgelendirme faaliyetleri ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek ilgili tarafları bilgilendirmek,
 • Belgelendirme faaliyetlerini; iş sağlığı ve güvenliği  ile  çevre koruma politikalarını dikkate alarak gerçekleştirmek,
 • Belgelendirme sonrası belgenin belgelendirilmiş kişiler yada personel tarafından kötüye kullanımını engellemek adına gerekli önlemleri almak

TKİ MEYEM’in personel belgelendirme politikasıdır.

UYARI

BAŞVURUNUZ ÖNCESİ AŞAĞIDAKİ DOKÜMANLARI İNCELEYİNİZ

SINAV ÜCRETLERİ

MEKANİZE KAZI OPERATÖRÜ Seviye 4 (18UY0364-4)

Toplam: 5,000 TL

T.K.İ.GEN.MÜD.–TELEKOM DÜZENLİ ÖDEME HESABI

IBAN: TR72 0001 5001 5800 7297 4009 90

Ön Değerlendirme Sınav Ücreti*

100 TL

Sınavsız Belge Yenileme Bedeli

200 TL

Sınavlı Belge Yenileme Bedeli

4,800 TL

Yeni Belge Basım Bedeli (Belgenin Kaybedilmesi Durumunda)

100 TL

Ücretlere MYK belge ücreti dahil olmayıp her yıl güncellenir.

*Söz konusu yeterlilik için sınav şartı olarak ön değerlendirme sınavı bulunmakta olup ön değerlendirme sınav ücreti teşvik kapsamına dahil değildir.